Material > Personenverzeichnis > Engels, Wolfgang
Personenverzeichnis

Engels, Wolfgang

Zivilangestellter der NVA, spektakuläre Flucht nach West-Berlin am 17. April 1963

Zum Seitenanfang